Kompletní oprava  a úprava brankářské výstroje.

 Kompletní oprava hráčské výstroje.